Razgovor sa Mariom Reljanovićem

-

Predstavnik Udruženja radnika na internetu, Miran Pogačar, razgovarao je sa Mariom Reljanovićem, naučnim saradnikom na Institutu za uporedno pravo u Beogradu i predsednikom Centra za dostojanstven rad. Mario se bavi istraživanjem iz oblasti radnog i socijalnog prava, kao i ljudskih prava.adio kao profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union do 2018. godine

Razgovarali smo o nedoumicama koje je izazvalo saopštenje Poreske uprave, (ne)postojanju pravnog i ekonomskog statusa, radnih prava radnika na internetu, o samom porezu, kako bi trebalo da izgleda pravna regulativa i u kom će pravcu ići naši predlozi.

Mario Reljanović objavio je tekst o ovoj temi na Peščaniku Slobodnjaci u fokusu poreske uprave.

Podeli

Poslednje vesti