Analiza dosadašnjeg rada Poreske uprave Udruženja radnika na internetu

-

Predsednici Vlade RS g-đi Ani Brnabić

Ministru finansija RS g-dinu Siniši Malom

Direktorki Poreske uprave, Ministarstvo finansija g-đi Dragani Marković

PREDMET: Dosadašnja pravna analiza rada Poreske uprave od strane radne grupe za stručna pitanja Udruženja radnika na internetu

Na osnovu pregleda do sada pristiglih zapisnika i rešenja uočene su brojne nepravilnosti i manjkavosti u postupanju Poreske uprave:

 • Povrede osnovnih načela poreskog (i upravnog) postupka: Poreska uprava ne
  razmatra i ne ceni navode date u izjavama poreskih obveznika, a što je inspektor dužan da razmotri i oceni i ukoliko navode ne prihvati, dužan je da navede i obrazloži zašto ih ne prihvata (sa navođenjem i pravnog osnova); Poreska uprava ne ceni jednako činjenice koje idu u prilog i na štetu poreskih obveznika, a obveznici nisu ni adekvatno obavešteni na koji način odnosno koliko precizno treba da se izjasne povodom prihoda koji su primili – povreda načela zakonitosti i načela postupanja u dobroj veri, povreda načela pomoći stranci;
 • Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i pogrešna primena materijalnog prava: Poreska uprava se ne obazire na postojanje autorskog dela koje je stvoreno od strane radnika na internetu (tzv. frilensera), ne utvrđuje vrstu prihoda, pa se u većini slučajeva priznaju samo normativni troškovi u visini od 20% iako činjenično stanje ukazuje na to da postoji osnov za priznavanjem većeg iznosa normativnih troškova;
 • Određeni prilivi novčanih sredstava nisu u celosti prihod poreskog obveznika: Poreska uprava je propustila da određene stvarne troškove koji su doznačeni (npr. za smeštaj u hotelu i sl.) izuzme iz obračuna i pored dostavljanja adekvatnih dokaza;
 • Pogrešno utvrđeni datumi dospelosti obaveza, što uvećava iznos kamate: u pojedinim slučajevima, utvrđeno je da Poreska uprava kamatu pogrešno računa od datuma kada je frilenser primio novčani iznos (ovde ne isključujemo mogućnost da će Poreska uprava u rešenju ispraviti ovu grešku, pošto smo navedeno primetili u zapisnicima, ali imajući u vidu kakvo je postupanje inspektora bilo sa ostalim
  primedbama – ignorisanje iznetih navoda – opravdano verujemo da ni ova okolnost neće biti uzeta u obzir).

  Takođe, platforme (poput Upworka i drugih) koje koriste radnici na internetu predstavljaju samo posrednike između njih i njihovih klijenata, pa Poreska uprava konstatuje da su takve platforme isplatioci prihoda odnosno poslodavci. Tom logikom bi Poreska uprava poslodavcem smatrala i banku koja isplaćuje zarade zaposlenima, a da pritom zanemari pravog poslodavca koji tu zaradu uplaćuje u banci.

  Najzad, u pojedinim zapisnicima/rešenjima nije jasno obrazloženo koji devizni kurs je Poreska uprava primenjivala prilikom obračuna, a imamo i slučajeve gde lice ima priliv novca u valuti USD, a Poreska uprava radi obračun u odnosu na EUR.
  Iz svega navedenog dolazi se do zaključka da Poreska uprava izrađuje rešenja po nekakvom modelu, bez razmatranja detalja pojedinih slučajeva, što ukazuje i na samu nesposobnost Poreske uprave da se nosi sa novonastalom situacijom, koja dalje vodi do drugih posledica kao i narušavanja prava poreznih obveznika. Zbog toga obračuni poreske uprave nikako ne mogu biti prihvatljivi i primenjivi na ovim zakonsko-poreskim osnovama.

Predsednik Udruženja Miran Pogačar

________________________________

Potpredsednica Udruženja Milica Dragićević

________________________________

Članica stručnog tima Katarina Pavlović

________________________________

Podeli

Poslednje vesti