Predati komentari na izmene i dopune zakona

-

Ministarstvo finansija je 19. novembra 2020. godine predložilo nove izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak građana. Oba nacrta su objavljena na sajtu bez poziva na javnu raspravu i obrazloženja, čime je, smatramo, prekršen Poslovnik Vlade. Za eventualne primedbe ostavljen je rok od svega nekoliko dana, čime se takođe krši tačka Poslovnika koja predviđa najmanje 15 dana za dostavljanje predloga, inicijativa i sugestija.

Stručni tim Udruženja radnika na internetu 23. novembra 2020. godine poslao je primedbe na ove nacrte, pozivajući Ministarstvo da ispoštuje sopstveni poslovnik i organizuje javnu raspravu u koju bi uključilo i predstavnike radnika na internetu. Iako se konkretne izmene i dopune ne odnose direktno na radnike na internetu, smatramo da je ovo idealna prilika da se otvori dijalog na koji uporno pozivamo već duže od dve nedelje, otkad smo predali svoje zahteve Ministarstvu finansija.

Takođe smo naglasili da je neophodno izmeniti postojeće i doneti nove zakone kojima bi se konačno uredio položaj radnika na internetu i zatražili izuzimanje ove kategorije radnika od primene pomenutih zakona do regulisanja našeg statusa, prava i obaveza.

Na navedenim linkovima možete pročitati predloge izmena i dopuna koje smo poslali za Zakon o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Podeli

Poslednje vesti