Udruženje radnika na internetu prihvatilo poziv za sastanak sa Zaštitnikom građana

-

Udruženje radnika na internetu je prošle nedelje dobilo poziv na sastanak sa Zaštitnikom građana, mr Zoranom Pašalićem. Kako stoji u pozivu ‚‚Zaštitnik građana je po svojoj inicijativi 15.1. pokrenuo postupak kontrole rada Ministarstva finansija – Poreske uprave, povodom saznanja da je navedeni organ uprave u prethodnom periodu građanima koji su ostvarivali prihode iz inostranstva putem pružanja online usluga dostavljao pozive da izvrše prijavu i plaćanje poreza na dohodak građana za poslednjih nekoliko godina.”

U pismu stoji i da bi ‚‚predloženi sastanak poslužio za razmenu informacija o navedenom problemu, što bi doprinelo sveobuhvatnom sagledavanju kompletnog činjeničnog stanja koje se odnosi na postupanje Ministarstva finansija – Poreske uprave i planiranju daljih aktivnosti u postupku kontrole koji Zaštitnik građana sprovodi”.

Predstavnici Udruženja radnika na internetu prihvatili su poziv na sastanak koji će se održati sutra u 14 časova. Smatramo da treba iskoristiti svaku priliku, pred svakim organom, institucijom, organizacijom i čitavom javnošću, da se izloži problem desetina hiljada ljudi, uzrokovan isključivo nemarom i doskorašnjom nezainteresovanošću državnih organa za naše postojanje i naš rad.

Pregovori sa Vladom Srbije obustavljeni su prošlog petka zbog apsolutno neprimerenog i za radnike na internetu, egzistencijalno ugrožavajućeg predloga rešenja. Ova ‚‚ponuda” nas jeste razočarala s obzirom na obimnu dokumentovanu argumentaciju koju smo predstavili tokom pregovora, ali nas je i dodatno motivisala da snažnije i upornije nastavimo našu borbu.

O rezultatima sastanka sa Zaštitnikom građana izvestićemo vas čim on bude završen.

Nastavljamo dalje do pobede, dok god ne dobijemo uslove i garancije da će radnici na internetu imati pravedan radni status i mogućnost da nastave da rade i žive u svojoj zemlji.

Podeli

Poslednje vesti