Održan sastanak Udruženja radnika na internetu sa Zaštitnikm građana

-

Danas smo se sastali sa Zaštitnikom građana i predstavili svu dokumentaciju i argumente o načinu na koji je Poreska uprava do sad radila, odnosno nije radila – godinama se nije bavila oporezivanjem fizičkih lica koja su ostvarivala prihode iz inostranstva.

Zaštitnik građana je po svojoj inicijativi 15. 1. pokrenuo postupak kontrole rada Ministarstva finansija – Poreske uprave povodom saznanja da je navedeni organ uprave u prethodnom periodu građanima koji su ostvarivali prihode iz inostranstva putem pružanja online usluga dostavljao pozive da izvrše prijavu i plaćanje poreza na dohodak građana za poslednjih nekoliko godina.

Poreska uprava do danas nije odgovorila Zaštitniku i time je prekršila zakonski rok. Sastanak je trajao oko dva sata i protekao je u veoma dobrom duhu. Mi se nadamo da će Zaštitnik građana, po dobijanju odgovora od Poreske uprave, doći do istog zaključka kao i mi, da je bilo očiglednih propusta u radu Poreske uprave.

Verujemo da će stanovište Zaštitnika ići u prilog našem zahtevu prema Vladi Srbije, a to je i dalje, jedini i isti – nema oporezivanja unazad.

Ne prestajemo da se borimo i dokazujemo da smo u pravu. Samo solidarno i jedinstveno do pobede!

Podeli

Poslednje vesti