Izjašnjavanje o predlogu Vlade

-

Saborci i saborkinje,

Udruženje radnika na internetu je na poslednjem sastanku sa Vladom izrazilo stav da je ponuđeni predlog za regulisanje obaveza fizičkih lica po osnovu poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva neprihvatljiv jer ni na koji način ne rešava problem, već nas osuđuje na 10 godina dužničkog ropstva i ugrožava našu egzistenciju. Navodni dug ostaje i dalje nenaplativ. 

Na našem vebsajtu možete pogledati detaljno objašnjenje predloga Vlade i obaveza koje bi iz tog predloga važile za radnike na internetu. 

Na sastanku sa Vladom smo izjavili da ćemo predlog izneti i članstvu Udruženja i pozvati vas da se izjasnite.

Na društvenim mrežama objavili smo anketu koju i vas pozivamo da popunite. Napravili smo i ovu anketu koja je samo za članstvo, te vas molimo da popunite obe. Udruženje radnika na internetu za svoje odluke pita isključivo svoje članstvo i za svoj rad odgovara članstvu.

Još jednom vas molimo da se što pre izjasnite popunjavanjem ankete.

Udruženje radnika na internetu  

Podeli

Poslednje vesti