Komentar Udruženja na predlog Vlade

-

Nakon poslednjeg sastanka Udruženja radnika na internetu i predstavnika Vlade održanog 5. februara 2021. godine, na sajtu Poreske uprave objavljen je predlog Vlade za regulisanje obaveza fizičkih lica po osnovu poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva

Prema ovom predlogu obustavljaju se sve poreske kontrole i naplata poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva do maja 2021. godine odnosno usvajanja izmena Zakona o porezu na dohodak građana koje predviđaju sledeće: 

  • visina obaveze iz prethodnog perioda će se utvrditi poreskim rešenjem (rok zastarelosti 5 godina unazad + tekuća godina) i ista će se plaćati u ratama u periodu do 10 godina,
  • kamate se neće obračunavati za period do donošenja rešenja Poreske uprave,
  • normirani troškovi se priznaju u iznosu od 43% ostvarenih prihoda.

Bitno je istaći da već postoje odluke drugostepenog suda po žalbi radnika na internetu koji je prihodovao preko platforme Google AdSense, kojima su otpisane zatezne kamate i priznati normirani troškovi u iznosu od 43%. Većina poslova kojima se bave radnici na internetu inače spadaju pod autorsko delo za koje su predviđeni normirani troškovi u iznosu od 43%. Time Poreska uprava postupa jedino u skladu sa zakonom, što znači da Ministarstvo finansija i Poreska uprava nisu napravili nikakav ustupak.

Imajući sve ovo u vidu, ova ponuda je u potpunosti neprihvatljiva jer ne rešava trenutne probleme radnika na internetu i produžava reprogram sa zakonskih 60 rata (5 godina) na 120 rata (10 godina). 

Tekući obračun poreza i doprinosa koji bi se plaćao od maja 2021. godine važio bi sve do donošenja Zakona o fleksibilnim oblicima rada početkom 2022. godine, kojim će se regulisati prava i obaveze radnika na internetu. Kako će taj zakon urediti poslovanje radnika na internetu još uvek je nepoznanica, pa iznos buduće obaveze i opterećenja na prihod neće biti poznat  u trenutku prihvatanja reprograma. Takođe postoji naznaka da u novom poreskom rešenju neće biti priznati normirani troškovi, već samo neoporeziv deo od 18.300 dinara, što efektivno može da poveća ukupno poresko opterećenje u budućnosti.

U nastavku je izračunat procenat mesečnog opterećenja u narednih 10 godina, koji obuhvata mesečni procentualni iznos rate za dug i mesečni procentualni iznos poreza i doprinosa prema trenutnom zakonskom rešenju. 

FORMULA

OSNOVICA = PRILIV – 43% NORMIRANI TROŠKOVI 

POREZ = OSNOVICA x 20% 

DOPRINOSI ZA PIO = OSNOVICA x 25,5% 

DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO = OSNOVICA  x 10,3% (ne plaćaju lica koja su bila osigurana po drugom osnovu, zaposleni, preduzetnici)

UKUPNO: 55,8% na 57% PRILIVA

EFEKTIVNO OPTEREĆENJE = 31,8% OD 100% UKUPNOG PRILIVA

I DUG (reprogram od maksimum 10 godina) – MESEČNA RATA NA 10 GODINA

Osoba je zarađivala u proseku 1000 EUR u proteklih pet godina.

UKUPAN PRIHOD = 1000 EUR x 5 godina x 12 meseci (tekuća godina) = 60.000 EUR.

OSNOVICA = 60.000  EUR – 25.800 EUR (43% normirani troškovi) = 34.200 EUR.

DUG = 34.200 EUR x 55,8% (porez i doprinosi) = 19.083 EUR.  

MESEČNA RATA NA 10 GODINA = 19.083 EUR / 120 rata  = 159 EUR.

Ako bi primanja ostala identična u narednih 10 godina kao što su bila u prošlosti, rata bi iznosila 15,9% mesečnog priliva.

Ovo je pogotovo problem ljudima koji su primali veće plate  u prošlosti.

Na ovu mesečnu ratu duga dodaje se iznos poreza i doprinosa na priliv koji trenutno primate.  

II TEKUĆEG OBAVEZA NA PRILIV – NA MESEČNOM NIVOU

Zagarantovani normirani troškovi u iznosu od 43%.

Porez 20%, PIO 25,5%, zdravstveno osiguranje 10,3% = 55,8%.

55,8% primenjuje se na 57% priliva (ukupan prihod minus normirani troškovi), što efektivno iznosi 31,8% na ukupan prihod.

MESEČNO OPTEREĆENJE: DUG (ako je reprogram 10 godina) 15,9% + TEKUĆA OBAVEZA NA PRILIV 31,8% = 47% od priliva

MESEČNO OPTEREĆENJE: DUG (ako je reprogram 5 godina) 31,8% + TEKUĆA OBAVEZA NA PRILIV 31,8% = 63,6% od priliva

Život u reprogramu 10 godina podrazumeva da se radnik na internetu ne sme dovesti u sledeću situaciju: 

  • ne sme izgubiti posao,
  • ne sme postojati neredovnost primanja (usled porođaja, bolesti i drugih nepredviđenih životnih okolnosti),
  • ne sme zakasniti sa plaćanjem jedne rate,
  • gubi se pravo na kredit kao fizičko/pravno lice,
  • gubi se pravo na subvencije od države u toku trajanja reprograma.

Podeli

Poslednje vesti