Šta radnici na internetu treba da znaju u vezi sa servisom za plaćanje Payoneer?

-

Mnogi radnici na internetu dobijali su uverenja od stranih i domaćih firmi za koje su radili, a koje su novac isplaćivale putem Payoneer-a, da su bezbedni kada je reč o poreskoj kontroli ostvarenih prihoda budući da je u pitanju servis za plaćanje i da država ne može imati uvid u njihove transakcije. Naša analiza je ipak pokazala drugačije.

Da li je neko dobio poziv Poreske uprave, a da je pritom novac primao putem platforme Payoneer?

Da! Navodimo samo jedan od primera. Jedan od nastavnika engleskog jezika koji je primio poziv od Poreske uprave radio je za školu engleskog jezika Bibo Global Opportunity. U pitanju je škola koja časove pruža putem interneta učenicima iz pretežno Japana, ali i celog sveta. U školi prema procenama radi više od četiri hiljade nastavnika iz Srbije.

Iako nastavnik nije primao novac preko Payoneer-a radeći za Bibo Global Opportuniy, već kasnije radeći za drugu školu, morao je Poreskoj upravi priložiti podatke i o Payoneer-u.

Svi oni koji su u jednom trenutku primali novac od Bibo Global Opportunity verovatno će dobiti poziv od Poreske uprave radi učešća u postupku poreske kontrole prihoda ostvarenih u poslednjih pet godina i tekućoj godini. Poreskoj upravi tada moramo između ostalog da priložimo podatke o svim dinarskim i deviznim računima otvorenim u poslovnim bankama, podatke o svim platformama preko kojih se ostvaruje ili se ostvarivao priliv, kao i podatke o tome da li ostvarujemo i neke druge prihode. Takođe, moramo se izjasniti da li imamo račun kod Payoneer-a

Ukoliko svesno slažemo Poresku upravu i potpišemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da nismo korisnik usluga Payoneer-a, a da pritom jesmo ili smo u nekom trenutku bili, to povlači daleko ozbiljnije posledice od poreskog duga i duga za doprinose

Da li Poreska uprava već ima saznanja o korisnicima Payoneer-a? 

Poreska uprava, a samim tim i Ministarstvo finansija, vrlo su zainteresovani za Payoneer, o čemu svedoči njihova inicijalna najava oporezivanja radnika na internetu u kojoj su se pominjali škola jezika Bibo, platforme Skrill, Payoneer i druge.

Od skoro, među radnicima na internetu postoji neproverena informacija iz izvora u Poreskoj upravi da su prikupljeni jedinstveni matični brojevi građana (JMBG) korisnika platforme Payoneer. Dakle, Poreska uprava nema uvid u transakcije, već samo u jedinstveni matični broj građana koji imaju otvoren račun. Ukoliko je to istina, svi sa nalozima na platformi Payoneer biće pozvani da daju izjavu o svojim prilivima, prilikom čega će morati da potvrde ili negiraju prilive putem Payoneer-a.

U razgovoru sa beogradskom advokatskom kancelarijom na pitanje da li Ministarstvo finansija može doći do podataka o korisnicima Payoneer-a rečeno nam je da država može dobiti u uvid u podatke o primanjima preko bilo koje platfome ukoliko to želi i ukoliko proceni da im je to isplativo.  

Da li će Payoneer dostaviti podatke Poreskoj upravi?

Iako se jedan broj radnika na internetu nada da će njih zaobići čitava problematika plaćanja poreza i doprinosa unazad, istina je da su i oni najverovatnije na spisku radnika na internetu kojima sleduje poziv Poreske uprave.

Naime, Payoneer Europe od septembra prošle godine posluje u skladu sa zakonima Irske. Zbog ovoga su svi koji imaju račun kod njih morali do kraja 2020. godine da dostave zvanični dokument ne stariji od tri meseca na kojem se vidi tačna adresa stanovanja. 

Od januara 2021. godine Payoneer je ažurirao svoje politiku čuvanja podataka i prema njoj Payoneer čuva lične podatke korisnika onoliko koliko je u obavezi poštujući zakone i regulative kojima podleže i u skladu sa svojim internim pravilima o sprečavanju prevara, rizicima i privatnosti.

Na pitanje da li dostavljaju podatke našoj Poreskoj upravi iz Payoneer-a su odgovorili da oni aktivno ne dostavljaju informacije o svojim korisnicima, osim ako nisu obavezni po zakonu ili je u pitanju neka vanredna situacija ili pravni postupak. Prema njihovim rečima, Payoneer ne dostavlja podatke Poreskoj upravi osim ako nije u obavezi.

Sa tim u vezi, međunarodna saradnja u borbi protiv pranja novca i utaje poreza, kao i terorizma  sve je snažnija tako da je dovoljno da Srbija uputi zvanični dopis Payoneer-u i tako dobije podatke o korisnicima, a onda na osnovu njih zahteva od samih korisnika da učestvuju u poreskoj kontroli, odnosno daju izjave i dokaze o prilivima putem Payoneer-a.

Podeli

Poslednje vesti