Obračun poreza i doprinosa na godišnjem nivou za 2020. godinu

-

Udruženje radnika na internetu je izradilo tabelarne prikaze dva obračuna na godišnjem nivou za 2020. godinu: jedan je izveden prema postignutom dogovoru sa Vladom RS, a drugi se odnosi na stanje iz oktobra 2020. kada je PU izdala saopštenje u vezi sa prijavljivanjem.

Zašto je obračun dat u dinarima?

  • neoporezivi iznos zarade se izražava u dinarima,
  • preračun vaših primanja u rešenju biće u dinarima,
  • od 2015. godine srednji kurs NBS se menjao, a naročito se menjao kurs u dolarima,
  • maksimalna osnovica za obračun doprinosa za PIO država objavljuje u dinarima.

Šta je maksimalna osnovica za obračun doprinosa za PIO?

  • maksimalna osnovica za obračun doprinosa za PIO najviši je iznos do kojeg se upisuje staž, a preko tog iznosa plaća se samo porez,
  • objavljuje se jednom godišnje,
  • različita je za svaku godinu,
  • maksimalna osnovica važi za sve vrste primanja gde ima doprinosa za PIO, a ne samo za frilensere.

U tabelama je data maksimalna osnovica za 2020. godinu.

Radi bolje vidljivosti otvorite fotografije tabela u novom tabu ili pogledajte PDF fajl:

U ponedeljak će biti objavljen kalkulator u kojem ćete moći da izračunate iznose za sve godine od 2015.

Podeli

Poslednje vesti