Prihvaćen zahtev za produženje trenutnog poreskog tretmana radnika na internetu

-

Na sastanku sa predstavnicima Vlade RS, održanom u ponedeljak 15. novembra 2021. godine, prihvaćen je zahtev Udruženja da se važenje trenutnog poreskog rešenja produži do donošenja novog zakona, a najmanje još godinu dana.

Važenje uslova iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je usvojen u maju ove godine, prestaje da važi 31. decembra, te je bilo od izuzetne važnosti da u novom zakonu koji sa primenom počinje 1. januara stoje isti uslovi.

Vlada je na današnjoj sednici usvojila i amandmane kojima se identični uslovi koji važe do kraja ove godine produžavaju do 31.12.2022. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana je već u Skupštini, a danas su mu pridruženi i ovi amandmani. Usvajanje zakona očekuje se na narednoj sednici Skupštine, sledeće nedelje.

U međuvremenu Radna grupa za izradu novog zakona koji bi regulisao status i način oporezivanja radnika na internetu nastavlja sa radom. U utorak, 16. novembra 2021. godine, održan je drugi sastanak na kome je saopšteno da je postignut dogovor između udruženja i Vlade da se poresko rešenje koje sada važi, produžava do donošenja novog zakona.

Na sastanku se govorilo o terminologiji, oblicima rada putem interneta, broju digitalnih radnika u Srbiji, regulativi u EU i statusu u drugim zemljama, odnosno prolazilo se kroz materijale koje je Ministarstvo za rad koje koordinara grupom dobilo od Paušala i DZ “Modeli oporezivanja u drugim zemljama” i materijale od Centra za istraživanje javnih politika “Gigmetar”.

Naredni sastanak je zakazan za petak 26. novembar.

Podeli

Poslednje vesti