Usvojen Zakon o Izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana

-

Na današnjoj sednici Narodne Skupštine usvojen je Zakon o Izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana. Ovim zakonom uređuje se poreski model po kome će se frilenseri samooporezivati za ostvarene prihode počev od 1. januara 2023. godine.

Frilenseri će se se samooporezivati kvartalno, odnosno podnosiće poreske prijave na posebnom portalu (ili u posebnom delu portala Poreske uprave) do 30 dana od isteka svakog kvartala: aprila, jula, oktobra, januara. Po isteku svakog kvartala poreski obveznik može izabrati jedan od dva modela.

1. model podrazumeva fiksne normirane troškove u iznosu od 96,000 dinara po kvartalu, uz stopu poreza od 20%, penziono 24% i zdravstveno osiguranje od 10,3%.

2. model podrazumeva fiksne normirane troškove u iznosu od 57,900 din kvartalno i procentualne normirane troškove od 34%, uz stopu poreza od 10%, penziono 24% i zdravstveno osiguranje 10,3%.

U slučaju da tokom određenog kvartala frilenser ne ostvari nikakve prihode, NE podnosi poresku prijavu. U slučaju da ostvari bilo koju visinu prihoda, dužan je DA podnese poresku prijavu.

Svaki frilenser (po oba modela) ukoliko ostvari prihode u bilo kom iznosu u okviru jednog kvartala dužan je da plati zdravstveno osiguranje za taj kvartal počev od najmanjeg iznosa od 1402 dinara mesečno (4206 dinara).

Zdravstvena knjižica overava se na 6 meseci.

Prvi model povoljniji je za one koji prihoduju do 50,000 dinara mesečno.

Za svaki kvartal u kome frilenser odabere model 2 (povoljniji za prihode od 50,000 dinara naviše mesečno) imaće ostvarenih tri meseca radnog staža.

Frilenseri koji su u radnom odnosu, kao i penzioneri ne plaćaju doprinos za zdravstvo.

U prilogu su tabele za različite visine ostvarenih mesečnih prihoda uz izračunat iznos poreza i doprinosa na mesečnom nivou (procenat za doprinos za penziono biće umanjen sa 25% na 24%). Neoporezivi iznosi (57,000 i 96,000 dinara) biće usklađivani sa godišnjim indeksom rasta potrošačkih cena počev od 1. januara 2024. godine.

Podeli

Poslednje vesti