Oporezivanje frilensera po novim modelima

-

Danas, 31. marta 2023, ističe prvi kvartal tekuće godine, a Portal za prijavljivanje frilensera www.frilenseri.purs.gov.rs još nije u funkciji. Juče je održan sastanak Ministarstva finansija, Poreske uprave i Naleda na kome su data sledeća objašnjenja i najave u vezi sa novim modelima oporezivanja koji važe od 1. januara ove godine:

  • Nova kvartalna poreska prijava, PP OPO K, još nije završena kao ni portal, očekuje se da će biti u funkciji od kraja maja.
  • Frilenseri mogu prijaviti svoje prihode za prvi kvartal već od 3. aprila na staroj PP OPO prijavi u filijalama Poreske uprave, ali je preporuka da se sačeka Portal koji će oporezivanje olakštati. Frilenseri NISU u obavezi da prijavljuju prihode dok god Portal ne bude u funkciji, a imaće rok od 30 dana za prijavu i plaćanje, po osposobljavanju portala. Sledeće nedelje biće objavljeno uputstvo za prijavu preko stare poreske prijave PP OPO, za one koji ipak odluče da prijave prihode po isteku prvog kvartala. Portal će biti povezan sa portalom E-porezi.
  • Za prihode frilensera koji su uplaćeni na elektronske institucije novca (platforme Payoneer, PayPal…) i koji se prebace na DOMAĆE račune u toku istog kvartala, oporezuje se novac koji je na računu u banci u Srbiji. Na taj način oporezuje se onaj prihod koji je frilenserima zaista na raspolaganju, a ne onaj koji je veći zbog provizija koje platforme uzimaju. Ako odlučite da ne povučete novac u banku, plaćete porez i doprinose na sume uplaćene na platforme u kvartalu u kome je prihod ostvaren.

Pročitajte i saopštenje Poreske uprave o podnošenju poreske prijave.

Podeli

Poslednje vesti