URI traži produženje roka za podnošenje poreske prijave za frilensere

-

Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Udruženje radnika na internetu poslalo je dopis u kojem traži produženje poreske prijave na portalu Frilenseri. Ceo dopis pročitajte u nastavku.

Od kada je, 1. jula, krenuo sa radom portal Frilenseri, radnici na internetu susreli su se sa višestrukim problemima. Pre svega, portal je trebalo da bude mnogo ranije u funkciji, svakako pre podnošenja prve prijave u martu, kako bi se korisnici i radnici u lokalnim filijalama Poreske uprave precizno upoznali sa radom i uočili gde postoje problemi i kako ih otkloniti. Umesto takve situacije, mi, radnici na internetu, došli smo u situaciju, i to ne svojom krivicom, da smo u obavezi da izmirimo obaveze prema državi za 6 meseci i to u roku od mesec dana, a ukoliko se to ne desi, zaprećeno je kaznom od 5 do 150 hiljada dinara, a takođe bismo imali i kamatu na neizmirene obaveze. Pri tome, još da naglasimo, niti su svi upoznati sa postupkom popunjavanja prijave, niti je rad portala približno jasan, jednostavan i nedvosmislen da bi se svaki korisnik snašao, pa se dešava da ni računovođe ni radnici u Poreskoj upravi nisu sigurni šta i kako treba popuniti.

Smatramo da sve one koji žele da izmiruju svoje poreske obaveze država treba da uvaži, obodri i da im omogući da to urade na najlakši način. Zbog toga je neophodno da se rok za podnošenje PPOPO-K prijave za prva dva kvartala 2023. godine, a koji je trenutno do kraja jula, produži jer nije zanemarljiv broj ljudi koji još nisu uspeli da prijave prihode i plate porez i doprinose, kao i da se prijave na CROSO. 

Takođe, iz više razloga se kao najveći problem pokazala prijava na obavezno socijalno osiguranje. Najpre, procedura prijave na CROSO, koja podrazumeva slanje zahteva za ovlašćenje, usporava proces prijave. 

Dalje, kada se završi proces prijave na CROSO, većina se susreće sa raznim problemima u lokalnim filijalama RFZO, gde zaposleni nisu blagovremeno dobili uputstvo za rad. Mnogi nisu uopšte bili upoznati sa novim osnovom osiguranja i govorili su ljudima da ne mogu da im overe kartice zdravstvenog osiguranja. Neki su kartice overavali na tri meseca umesto na šest, neki tražili ugovore o radu umesto samo potvrdu Poreske uprave da su doprinosi za zdravstveno osiguranje plaćeni (koju Poreska uprava ne izdaje, pa je mnogima trebalo vremena da saznaju da mogu da je uzmu sa portala e-Porezi), a nekima nisu prihvatali potvrdu o plaćenim doprinosima sa portala ePorezi. Imamo čak i slučaj gde je, od strane zaposlenih u filijali, rečeno da niko nije smeo da se sam prijavljuje na CROSO, dok s druge strane imamo primer pokušaja da se prijava obavi u filijali umesto onlajn gde zaposleni nisu znali kako to da obave.

Problem je i nemogućnost prijave na osiguranje od 1. januara 2023. putem portala, već samo lično u filijali gde, opet, zaposleni nisu upućeni kako to da urade.

Takođe, prvih 15 dana rada portala Frilenseri bilo je i mnogo tehničkih problema u vezi sa podnošenjem poreske prijave, koja je ostajala u statusu „predata“ umesto da bude proknjižena sve dok podrška nije reagovala. Sada, pak, postoji problem što poreske prijave nemaju status proknjiženih na portalu ePorezi – svima koji su prijavili prihode putem portala Frilenseri i platili porez i doprinose na portalu ePorezi stoji da su u preplati.

Kao što mi imamo razumevanja za sve ove probleme s obzirom da je u pitanju novina i da treba vremena da sve počne da funkcioniše kako treba, tako i od vas očekujemo razumevanje za naš zahtev da se rok za podnošenje poreske prijave produži i da se što pre svim lokalnim filijalama upute zvanične instrukcije za rad.

Udruženje radnika na internetu

Podeli

Poslednje vesti