Donaciju Udruženju radnika na internetu možete izvršiti na dva načina:

uplatom na dinarski račun

Primalac uplate: Udruženje radnika na internetu, Svetozara Miletića 43a, Novi Sad. Broj žiro računa: 160-6000000805848-36. Svrha uplate: donacija. Šifra za fizička lica za elektronsko plaćanje: 289. Poziv na broj: donacija.