Doniraj

 

Donaciju Udruženju radnika na internetu
možete izvršiti na sledeći način:

Uplatom na dinarski račun

Primalac uplate: Udruženje radnika na internetu, Mite Ružića 2, Novi Sad.
Broj žiro računa: 160-6000000805848-36.
Svrha uplate: donacija.
Šifra za fizička lica za elektronsko plaćanje: 289.
Poziv na broj: donacija.

Ako imate aplikaciju za mobilni banking, možete skenirati IPS QR kod ispod za brže plaćanje.