Objašnjenje kalkulatora

Kako kalkulator obračunava porez i doprinose?

U kalkulator unosite zbir svih priliva u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate za tri meseca, počev od 1. januara 2023. godine (kvartalni priliv).

Osnovicu za oporezivanje čini priliv na račun u domaćoj banci.

Vaše prilive možete obračunati na jedan od dva načina: prema modelu A ili prema modelu B.

Model A podrazumeva fiksne normirane troškove u iznosu od 96.000 dinara po kvartalu, uz stopu poreza od 20%, penzionog osiguranja od 24% i zdravstvenog osiguranja od 10,3%.

Model B podrazumeva fiksne normirane troškove u iznosu od 57.900 dinara kvartalno i normirane troškove od 34%, uz stopu poreza od 10%, penzionog osiguranja od 24% i zdravstvenog osiguranja od 10,3%.

Model B povoljniji je za prihode od 50.000 dinara naviše mesečno.

Model možete birati po završetku svakog kvartala, odlučiti se za onaj koji je povoljniji u odnosu na visinu ostvarene zarade.

Nakon unosa kvartalnog priliva možete označiti polje – zaposlen, preduzetnik ili penzioner.

U slučaju da niste zaposleni, preduzetnik ili penzioner, polje za potvrdu ostavljate prazno.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje je 30 dana od isteka kvartala.

 

Kad ste dužni da podnesete poresku prijavu?

U slučaju da tokom određenog kvartala ne ostvarite nikakve prihode, NE podnosite poresku prijavu.

U slučaju da ostvarite bilo koju visinu prihoda, dužni ste DA podnesete poresku prijavu.

Freelance 2023 kalkulatorDetaljnije

Način obračuna i plaćanja zdravstvenog i penzionog osiguranja

Ukoliko ostvarite priliv u bilo kom iznosu, bez obzira na model, u okviru jednog kvartala, dužni ste da platite zdravstveno osiguranje za taj kvartal. Najmanji (obavezan) iznos za zdravstveno osiguranje je 1402 dinara mesečno (4206 dinara za kvartal) kako biste imali zdravstvenu knjižicu. Zdravstvena knjižica overava se na šest meseci.

Za svaki kvartal u kojem odaberete model B, imaćete ostvarenih tri meseca radnog staža (plaća se od 8406 dinara naviše mesečno za penziono osiguranje).

Ukoliko ste u radnom odnosu, preduzetnik ili penzioner, ne plaćate doprinos za zdravstvo osiguranje.