Imejl adrese na koje nam se možete obratiti:

Opšta pitanja i sugestije:
info@uri.rs

Članarine i donacije:
finansije@uri.rs

Dobili ste poziv/rešenje Poreske uprave:
pomoc@uri.rs

Advokatska kancelarija koja želi da sarađuje sa Udruženjem:
prijava@uri.rs