Ko čini Udruženje radnika na internetu?

Udruženje radnika na internetu čine radnici koji primaju zaradu na osnovu pružanja usluga i rada na internetu bez obzira na prirodu posla –  to može biti držanje časova stranih jezika, prevođenje, razvoj softvera, promocije, grafički dizajn ili neko drugo zanimanje. Udruženje radnika na internetu pokrenuto je kako bi se organizovano i sa što jasnijom porukom odgovorilo na poziv Poreske uprave fizičkim licima na samoinicijativno podnošenje poreskih prijava i plaćanje poreza na prihode iz inostranstva. Grupa predstavlja i kanal komunikacije na kojem će se deliti proverene informacije i sprečiti potencijalno dezinformisanje ili štetno samostalno istupanje izazvano panikom i nedostatkom organizacije.

Zašto je osnovano Udruženje radnika na internetu?

Radnici na internetu pravno su nevidljivi.

Rad na internetu nije posebno zakonski regulisan. Iz Zakona o radu izopšteni su netipični oblici radnog angažovanja, u koje spada i honorarni rad na internetu. Samim tim, najvažniji pravni propis u Srbiji koji se odnosi na rad ne može zaštititi radnike na internetu jer se priroda njihovog posla ne uklapa u tradicionalni odnos radnik-poslodavac. Radnici na internetu prepušteni su sami sebi i neretko nepravednim silama slobodnog tržišta.

Za radnike na internetu ne postoji odgovarajući program plaćanja poreza i doprinosa.

Rad na internetu predstavlja radno angažovanje na neodređeno vreme i stoga zahteva posebne programe za plaćanje poreza i doprinosa. Postojeća rešenja u vidu registracije preduzetničkih radnji i paušalnog vida oporezivanja nisu odgovarajuća s obzirom na to da honorarni radnici nemaju redovan i stalan prihod svakog meseca.

Radnici na internetu nemaju radna prava.

Bez obzira na to da li radnici na internetu imaju registrovanu samostalnu delatnost ili ne, oni nemaju nikakva prava iz individualnog i kolektivnog radnog odnosa jer s poslodavcem ne zasnivaju radni odnos. Radnici na internetu su zbog toga primorani da se bez ikakve zakonske zaštite prilagođavaju uslovima na tržištu rada i poslodavcima.

Potpuna nesigurnost zaposlenja i mogućnost gubitka posla svakog trenutka.

U cilju smanjenja troškova i prenosa rizika poslovanja na radnike, poslodavci odbijaju da zasnivaju radni odnos sa radnicima na internetu. Umesto toga, sklapaju se ugovori o pružanju usluga, koji radnike na internetu dovode u prekarni i potplaćeni položaj.

Negativan uticaj pandemije virusa korona na radnika na internetu.

Na već prekarni položaj radnika na internetu uticala je i pandemija virusa korona. Obim posla i cena usluga na tržištu drastično su opali. Radnici na internetu nemaju nikakva radna prava, što omogućuje poslodavcima da ih ucenjuju i na taj način dodatno smanjuju cenu rada. 

Biografije organizacionog tima


Katarina Pavlović
(1987, Beograd), diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Radila je kao advokatska pripravnica i poreska savetnica u revizorsko-konsultantskoj firmi, a poslednjih pet godina bila je deo pravnog sektora multinacionalnih kompanija. Trenutno je u procesu osnivanja svoje advokatske kancelarije. U Udruženju radnika na internetu zadužena je za tumačenje važećih propisa i izradu nacrta propisa koji bi prepoznali radnike na internetu. 

Darko Milošević (1986, Žabari), diplomirani ekonomista u oblasti međunarodnog poslovanja. Radio je u knjigovodstvenim agencijama i bio šef računovodstva i direktor u AD Moravi, a potom i menadžer finansija u The Search Marketing Shop Ltd. Danas uspešno vodi finansije za tri britanske firme, Optads Ltd, Advice Finances Ltd i Cucumber Recruitment Ltd. Predsednik je nevladine organizacije CRZZ, koordinator CESID-a i osnivač digitalne platforme E-majstori. U Udruženju radnika na internetu ima savetodavnu ulogu u oblasti finansija.

Ivana Popović (1977, Beograd), diplomirana ekonomistkinja u oblasti finansija, računovodstva i bankarstva. Radila je u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija i Ministarstvu finansija, gde je bila zadužena za pripremu finansijskih izveštaja. Nakon sticanja diplome BA of Business Administration na Kipru, radila je na različitim pozicijama (junior analyst, accounts officer, senior analyst). Radi za druge inostrane kompanije i drži poziciju odgovornog lica u Cost Control odeljenju firme EOL Empire Online LTD kao i finansijskog savetnika za firmu CP PALEMA na Kipru gde je sarađivala sa vodećim firmama poput KMPG-a i PWC-a. Nakon povratka u Srbiju, dobila je sertifikat Privredne komore za pisanje projekata za Horizon 2020 i nastavila da sarađuje sa lokalnim agencijama (EUTA). Zbog svoje svestranosti, odlučila je da se oproba u nastavi engleskog jezika, čime se i dalje aktivno bavi. U Udruženju radnika na internetu bavi se savetovanjem u oblasti poreza i finansija.

Miran Pogačar (1988, Drvar), diplomirani filozof. Predaje engleski jezik na internetu već tri godine. Pokretač novosadskog ogranka Združene akcije Krov nad glavom, samoorganizovanog kolektiva koji okuplja ljude ujedinjene u borbi za pravo na dom. Pokretač i jedan od osnivača Udruženja radnika na internetu.

.

Udruženje radnika na internetu oformilo je već sada tim od četrdesetak ljudi različitih profesija koji rade u nekoliko grupa. Poresko-pravna grupa, grupa za izmenu zakona, programersko-dizajnerska grupa i medijska grupa dogovaraju se svakodnevno – zajednički osmišljavamo planove i sprovodimo aktivnosti Udruženja. 

Od presudnog je značaja i angažovanje i iskustvo svih ostalih članova Udruženja, koje raste i razvija se iz dana u dan.