Vesti

Obračun poreza i doprinosa na godišnjem nivou za 2020. godinu

Udruženje radnika na internetu je izradilo tabelarne prikaze dva obračuna na godišnjem nivou za 2020. godinu: jedan je izveden prema postignutom dogovoru sa Vladom...